Auteursrechten voor werknemers

Uitzondering: de werkgever als maker
Normaal gesproken krijgt een maker van een oorspronkelijk werk automatisch het auteursrecht op dat werk. En als uitvoerend kunstenaar (bijvoorbeeld een zanger) kan je aanspraak maken op zogeheten naburige rechten. Er geldt echter een belangrijk uitzondering als het werk in dienstverband is gemaakt. In dat geval liggen de auteursrechten automatisch bij de werkgever.

Wil je het werk van een ander gebruiken?
Als werknemer kan het goed voorkomen dat je een keer het werk van een maker wilt gebruiken. Weet je dan welke verplichtingen jij en je werkgever hebben?

Wat te doen in het geval van een geschil?
Mocht zich een geschil voordoen over eigenaarschap, bronvermelding en rechtenafdracht dan kan de geschillencommissie auteurscontractenrecht helpen om op een laagdrempelige manier geschillen af te wikkelen.

Platform Makers, het samenwerkingsverband van beroepsorganisaties en vakbonden voor auteurs en artiesten, lanceerde 10 oktober 2019 twee korte animatiefilms en het boekje “De waarde van het Auteursrecht”.