Richtlijn functie- en loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende kunst

De Zaak Nu heeft met ondersteuning van het Ministerie van OCW en het Mondriaan Fonds onderzoek laten uitvoeren. Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is dat voor de beeldende kunstsector voor het eerst een Functie-en Loongebouw is beschreven. Deze wordt als richtlijn gebruikt door Nederlandse presentatie- en postacademische instellingen voor beeldende kunst en voldoet aan de kernwaarden van de Fair Practice Code Cultuur. Deze richtlijn kan uiteraard ook gebruikt worden door andere instellingen. Lees hier de Richtlijn functie-en loongebouwpresentatie-instellingenvoor beeldende kunst.