Risico’s die je als opdrachtgever kunt helpen tegengaan

Welke risico’s bij opdrachtnemers kun je als opdrachtgever helpen tegengaan?

Ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Als zelfstandige ben je niet verzekerd tegen het inkomensverlies dat ontstaat als je ziek, arbeidsongeschikt of werkloos wordt. Opdrachtnemers kiezen zelf hoe ze met deze risico’s omgaan, bijvoorbeeld door te sparen, zich te verzekeren of deel te nemen in een broodfonds.

Pensioen
Een pensioenregeling is een collectieve verzekering voor arbeidsongeschiktheid in de toekomst. Door nu voldoende te sparen, zorgen zelfstandigen voor inkomen als ze te oud zijn om te werken. Zelfstandig ondernemers moeten zelf een pensioenvoorziening regelen, anders krijgen ze vanaf de pensioengerechtigde leeftijd alleen een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering.  

Overige verzekeringen
Naast arbeidsongeschiktheid en pensioen kunnen opdrachtnemers zich ook verzekeren tegen andere risico’s, zoals aansprakelijkheid, ongevallen of diefstal. Als opdrachtgever is het verstandig om voor aanvang van de opdracht te bedenken hoe deze zaken tussen jou en de opdrachtnemer geregeld zijn.