Tips en praktische informatie BeroepKunstenaar.nl

De website BeroepKunstenaar van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (partner van deze online scan) is een kennisbank met praktische informatie over het starten en ontwikkelen van een duurzame beroepspraktijk als zelfstandige of in loondienst. Voor uitvoerende, scheppende en docerende kunstenaars van verschillende disciplines, voor ondersteunende beroepen en voor erfgoedspecialisten.

EERLIJKE VERGOEDING:

Wat is een redelijk tarief voor het werk dat je doet of laat doen?
Hulp bij het opstellen van een offerte
Opdrachtcontracten

BESCHERMING TEGEN ARBEIDSRISICO'S:

Hoe kun je je verzekeren?
Sociale zekerheid
Pensioen
Ondernemersrisico beperken

AUTEURSRECHTEN:

Auteursrecht
Voor films geldt een wettelijke uitzondering op de auteurswet

Faq auteursrechten muziek
Faq auteursrecht beeldende kunst/vormgeving

 

VEILIG EN GEZOND WERKEN:

Eigen verantwoordelijkheid voor preventie
De Arbo- en arbeidstijdenwet

PROFESSIONALISERING:

Zelfreflectie
Kwaliteiten goed inzetten

Vaardigheden
Life long learning

GESPREKKEN OVER FAIR PRACTICE:

Geven van feedback
Onderhandelen
Faq fair practice