Verzekeringen voor werknemers

Wat weet jij van de volgende verzekeringen?

Werknemersverzekeringen
Deze verzekeren je van inkomen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en na ontslag. Werknemers zijn er verplicht voor verzekerd (regelt je werkgever). Iedere ingezetene van Nederland vanaf 18 jaar is verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Pensioenvoorziening
Een pensioenregeling is een soort verzekering voor arbeidsongeschiktheid in de toekomst. Door nu voldoende te sparen, zorg je voor inkomen als je te oud bent om te werken. Bij de meeste werkgevers bouwt de werknemer een pensioen op. Hiervoor wordt maandelijks premie afgedragen door werknemer en werkgever. Check jouw pensioenregeling bij je werkgever. 

Heb je geen pensioenregeling via je werkgever? Dan moet je zelf een pensioenvoorziening regelen, anders krijg je vanaf de pensioengerechtigde leeftijd alleen een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering.