Voer het gesprek over goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap

Is de samenwerking goed verlopen? Ga erover in gesprek. Hieronder staat een lijst met vragen die je als voorbeeld kunt gebruiken. De lijst is ervoor bedoeld om je te helpen bij het kiezen van aandachtspunten voor een evaluatiegesprek.

Zorg ervoor dat je helemaal aan het begin van de samenwerking aankondigt dat je na afloop graag een evaluatiegesprek wil voeren. Evalueer de samenwerking uiterlijk binnen drie maanden na afronding van de opdracht. Plan het gesprek op tijd in. Spreek van tevoren met elkaar af welke punten besproken worden. Leg na afloop de conclusies vast, op deze manier heb je eventuele acties voor kwaliteitsverbetering bij de hand.

Voorbeeldvragen voor het evaluatiegesprek:

  • Wat waren doel, resultaat en gewenst effect van de opdracht?
  • Is het resultaat bereikt? Heeft het resultaat het verwachte kwaliteitsniveau? 
  • Welke maatregelen zouden de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verder kunnen verbeteren? Welke verbeteringen zijn er specifiek te noemen ten aanzien van fair practice?
  • Welke lessen voor de toekomst zijn er te leren rondom de projectbeheersing? (met name kwaliteit, efficiëntie en budgetbewaking) 
  • Indien van toepassing, heeft het project goed ingespeeld op behoeftes van andere betrokkenen? (buiten de opdrachtgever en opdrachtnemer)
  • Controleer voor afloop van het gesprek of beide partijen hun punten hebben kunnen inbrengen?

Welke persoonlijke ontwikkelpunten neem je mee voor de toekomst?