Zelf het tarief bepalen

Optie 1 gebruik een honorariumrichtlijn

Kunstenaarshonorarium De richtlijn kunstenaarshonoraria is een handreiking aan zowel beeldend kunstenaars als instellingen die kunst presenteren om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel.

Honorariumrichtlijn componisten De honorariumrichtlijn voor componisten biedt richtlijnen voor een eerlijke vergoeding uit werk en rechten. De Fair Practice Code Compositieopdracht biedt een leidraad om tot evenwichtige afspraken te komen.

Tarieven dirigenten Koornetwerk Nederland brengt ieder jaar een advies uit over de tarieven als het gaat om honorering van koordirigenten voor repetities en concerten.

Tarieven werkzaamheden zangers en zangdocenten De Nederlandse vereniging van zangpedagogen onderschrijft de code en geeft een richtlijn voor tarieven aan.

Ook de KNTV biedt minimum adviestarieven en honorariumrichtlijnen voor Toonkunstenaars.

NB Zodra er honorariumrichtlijnen in andere sectoren bekend zijn, worden deze toegevoegd aan dit overzicht.

Optie 2 gebruik een cao

Er is een overzicht gemaakt van afgesloten cao’s per sector en subsector van de kunst, cultuur en creatieve industrie. De Kunstenbond heeft veel cao’s een rijtje gezet. Zoek in het overzicht een cao met een functie die vergelijkbaar is met jouw beroep.

Cao salaris doorberekenen

Als je een cao met een vergelijkbare functie hebt gevonden, bekijk dan hier hoe je het brutosalaris kunt doorberekenen naar een tarief voor zelfstandigen (bruto-bruto).
 

Optie 3 bepaal zelf het tarief

De Kunstenbond heeft op hun site een aantal richtlijnen, een tariefchecker en een rekentool staan. De Zaak Nu heeft ook een richtlijn online staan.