Zelf het tarief bepalen

Optie 1 gebruik een honorariumrichtlijn

Kunstenaarshonorarium De richtlijn kunstenaarshonoraria is een handreiking aan zowel beeldend kunstenaars als instellingen die kunst presenteren om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel.

In het document Richtlijn Functie- en Loongebouw – aangepaste bedragen n.a.v. indexatie zijn de bedragen van het Functie- en Loongebouw aangepast n.a.v. de indexatie per 1 januari 2021. De Richtlijn Functie- en Loongebouw kan als richtlijn worden gebruikt door Nederlandse presentatie- en postacademische instellingen en voldoet aan de kernwaarden van de Fair Practice Code Cultuur. 

Honorariumrichtlijn componisten De honorariumrichtlijn voor componisten biedt richtlijnen voor een eerlijke vergoeding uit werk en rechten. De Fair Practice Code Compositieopdracht biedt een leidraad om tot evenwichtige afspraken te komen.

Tarieven dirigenten Koornetwerk Nederland brengt ieder jaar een advies uit over de tarieven als het gaat om honorering van koordirigenten voor repetities en concerten.

Tarieven werkzaamheden zangers en zangdocenten De Nederlandse vereniging van zangpedagogen onderschrijft de code en geeft een richtlijn voor tarieven aan.

Ook de KNTV biedt minimum adviestarieven en honorariumrichtlijnen voor Toonkunstenaars.

NB Zodra er honorariumrichtlijnen in andere sectoren bekend zijn, worden deze toegevoegd aan dit overzicht.

Optie 2 gebruik een cao

Met behulp van de cao-kaart kun je eenvoudig de collectieve arbeidsovereenkomsten uit de culturele en creatieve sector met elkaar vergelijken. DIGIPACCT heeft de belangrijkste elementen uit de grootste cao’s op een rijtje gezet. Zoek in het overzicht een cao met een functie die vergelijkbaar is met jouw beroep.

Cao salaris doorberekenen

De rekentool ‘Cao-loon naar zzp-tarief‘ geeft inzicht in het omrekenen van salarissen voor werknemers in loondienst naar een redelijke vergoeding voor zelfstandigen die soortgelijke werkzaamheden uitvoeren. Op de website van DIGIPACCT tref je de nieuwe versie van de rekentool aan.

Optie 3 bepaal zelf het tarief

De Kunstenbond een tariefchecker online staan.

Website BeroepKunstenaar

De website BeroepKunstenaar van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (partner van deze online scan) is een kennisbank met praktische informatie over het starten en ontwikkelen van een duurzame beroepspraktijk als zelfstandige of in loondienst. Voor uitvoerende, scheppende en docerende kunstenaars van verschillende disciplines, voor ondersteunende beroepen en voor erfgoedspecialisten.

Wat is een redelijk tarief voor het werk dat je doet of laat doen?
Hulp bij het opstellen van een offerte
Opdrachtcontracten