What's the Quickscan?

(Dutch only)
Bij het doorlopen van de scan vind je links naar bestaande afspraken in cao’s, honorariumrichtlijnen, scholing en nog veel meer.

Deze scan helpt je op basis van tien vragen na te denken over de kernwaarden waarop de code is gebaseerd, en hoe je ernaar handelt. Soms ben je opdrachtgever, soms ben je maker, een andere keer werkgever. Daarom kun je de scan vanuit verschillende perspectieven invullen.